Selskabet er under konkursbehandling. Henvendelse kan ske til advokat Ulrik Asbjørn (uas@tvc.dk)